top of page

Om DMT Group

Vi bygger relation på leverans

Specialeffekter

OM DMT Group AB

DMT  startade sin verksamhet 2019. Under 2020 gick grundaren Tommy ihop med Daniel och Johnny, och DMT Group bildade en verksamhem bestående av Bygg- och anläggning. Idag är vi 35 personer anställda ute på fältet och 3 tjänstemän som arbetar administrativt. Vi arbetar ute på projekt runt om i hela Sverige. Vi som arbetar här är snickare, anläggare, maskinister, plattsättare och golvläggare. Vi är som bäst från arbetsledning och neråt. DMT group AB är medlemmar hos Maskinentreprenörerna och har hängavtal både hos SEKO och Byggnads. Vi har flertalet stabila uppdragsgivare och en god stämning hos personalen.

Affärside

DMT har en enkel affärside: Ge det kunden vill ha.

Vi skall driva all vår verksamhet med ständigt fokus på långsiktiga och personliga relationer med kunder, medarbetare och leverantörer som en grund för framgångsrika affärer. DMT Group eftersträvar full samverkan och öppenhet mellan kund och entreprenör i projektets alla faser.

 

Vision

Vi har som vision att vara den bästa arbetsgivaren, det viktigaste för oss är att du trivs och mår bra på jobbet. Alla dagar är inte jätteroliga, men vi jobbar som ett starkt sammansvetsat team och med oss kommer du till en familjär miljö. DMT Group har även som vision att vara en rikstäckande leverantör med toppkvalitet på Snickare och anläggningsarbetare.

Värderingar

Pålitlighet
Vår verksamhet ska präglas av god etik i alla led. Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar oss. Det innebär att vi alltid ska uppträda med bra affärsmoral, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, leverera i tid och hålla vad vi lovar. Vi ska uppfylla lagar och krav samt ha ett aktivt miljöengagemang.

Kompetens
Kompetens är den självklara basen för oss. Den innebär stabilitet och trygghet vilket skapar en bra grund för långsiktiga relationer till medarbetare, kunder och samarbetspartners. Vi anlitar bara kvalificerade medarbetare och tar fram både individuella och gemensamma utvecklingsplaner. Löpande vidareutbildning är obligatoriskt för alla som jobbar hos oss och vi ser till att vara certifierade inom de områden vi verkar.

Kvalitet
Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Det är en förutsättning för att kunderna ska bli nöjda med sin investering. Och stanna kvar som kund. Det innebär samtidigt en strävan att ständigt förnyas och utveckla verksamheten efter kundernas behov. Att arbeta med oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl kunder som medarbetare.

KMA

Kvalitet, Miljö och arbetsmiljö

DMT Group arbetar systematiskt när det handlar om kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA). För oss är anledningen självklar. Vi ska vara ett ledande bygg och anläggningsföretag och det finns inga genvägar runt ett kvalitetssäkrat arbetssätt.
DMT Group bedriver ett systematiserat kvalitetsarbete. När det handlar om människor och miljö styrs verksamheten av DMT Groups övergripande hållbarhetspolicy. Vårt systematiska arbetssätt innebär bland annat att vi jobbar i enlighet med ledande standarder inom områdena kvalitet och arbetsmiljö, bland annat genom:

  • En väletablerad kvalitets- och säkerhetskultur

  • Genomarbetade policys, rutiner och processer

  • Löpande utbildning och personalutveckling

  • Tydliga mallar och stöddokument

  • Ständiga förbättringar

växter
bottom of page