top of page

Våra tjänster

Vi erbjuder utförande av bygg och anläggning i hela sverige

Vi skapar värde åt våra kunder genom att arrangera en komplett lösning för utförande inom bygg och anlöggning i hela sverige. På ett kostnadseffektivt sätt inkluderar vi utrustning, boende och transporter för vår personal som jobbar hos er.

Kommersiella anläggningar

Vi är vana att arbeta med kommersiella anläggningar. Vår personal har behörigheter som SSG utbildning, heta arbeten, sax och bomliftkort och självklart ID06. Vi har gjort mycket kontorsanpasssningar, tillbyggnader, ombyggnader, VA, grund och fasadarbeten. Vi arbetar i neutrala kläder för att inte störa andras varumärken.

Bostäder

Inom segmentet bostäder erbjuder vi markarbeten, schaktning, VA, form, grund, stomresning i trä och betong, stomkomplettering, montering av utfackningsväggar, gipsning, plattsättning, mattläggning. Vi gör faktisk allt utom el och vvs. Vi är som bäst under utförandet och är helt bekväma med att åta oss uppdrag i hela Sverige. Vi som jobbar med detta är svenska snickare, svenska betongare, svenska markarbetare, svenska grävmaskinister, svenska plattsättare och svenska mattläggare. Vi har många referenser och nöjda kunder i detta segment som kan lämnas på förfrågan.

Etableringar

En bra byggetablering är en förutsättning för ett lyckat bygge. Vi på DMT Group hamnar ofta på etableringar som ska vara en byggarbetsplats under flera år, där personal skall trivas, det skall vara tryggt och trevligt och uppfylla krav på arbetsmiljö, miljö kollektivavtalsenliga villkor och följa lagar. Inte bara det, vi tror att en bra etablering är en förutsättning för ett lyckat bygge. Vi hjälper våra uppdragsgivare med allt ifrån att montera stängsel, schakt, uppackning, provisorier, montage och installationer av arbetsbodar, personalbodar, byggbodar, byggställning, uppställningar av containers och liftar. provisoriska anläggningar för vatten och avlopp. ​

Special anläggningar

Vi som leder arbetet på DMT​ Group har lång erfarenhet ifrån att arbeta på specialanläggningar. Vår organisation har tidigare bl a utför arbeten i fängelser, ambassader, sjukhus, energiförsörjnings anläggningar för energiförsörjning och laberatorier. Referenser kan lämnas vid förfrågan.

Industri

Vi som jobbar på DMT Group har lång erfarenhet av att bygga industrianläggningar, lasthallar, fabriker och produktionsfabriker. Dem flesta hos oss har gått SSG kurser och har heta arbeten. Naturligtvis bär all vår personal ID06.

Markentreprenader med vatten och avlopp (VA).

DMT Group utför alla typer av grundläggning, VA-arbeten, rörläggning för nybyggnationer och renoveringar i storlek från friggebod till fabrik.

Vi är som bäst under utförandeentreprenader. Vi anpassar oss alltid efter nya arbetssätt och jobbar framgångsrikt i parteringprojekt. Tjänsterna består av projektering, läggning och dragning av yttre VA-ledningar, schaktning, dränering, massbalansering och ytor som hårdgörs inför byggnationer.

Finplanering

DMT Group iordningställer samtliga yttre miljöer i som ingår i finplaneringen. I detta momernt ingår asfaltering, gräsmattor, trädgårdar, asfaltering, planteringar, stensättning, murar, övrig ytbeläggning och markutrustning.

Fiber

DMT Group är specialister på fiberanläggning och installation. I detta moment är vi som bäst när vi får sköta hela processen från projektering till slutdokumentation och besiktning. Vi kan ta ett totalansvar för grävning, kabeldragning, blåsning och tomtgrävning. Både kommersiellt, kommunalt och privata anläggningar ligger i vårt område. 

bottom of page